Antalya Saç Ekimi

Saç ekimi

Saç Ekimi AntalyaSaç nakli ile başarılı sonuçlar sağlanmaktadır (plasty). Daha sonra belki dermatoloji gelebi­lir. Özellikle yurt dışında saç ekimi ile uğraşan önemli bir kesim bu branştandır. Dürüst davranmak gerekirse bu meslektaşlarımızın da ilgi alanına girdiği rahatlıkla söylenmelidir. Ancak ülkemizde bu branş eğitiminde cerrahi pratik düne kadar biraz yetersiz kalıyordu. Durum belki değişmektedir.

Antalya Saç Ekimi

Antalya saç ekimi olarak en azından il­gilenenler kendilerini geliştirecek eğitim fırsatları yaratmalılar. Esas abartı olayın hastane ameliyathanelerinde yapılması savı­dır. Bu şekli bir düzenlemedir. Kulağa da hoş geliyor. Bugün sa­yıları 200-300 arasında klinik veya merkez bir şekilde uygulama içinde. Bunların çoğunda uzman hekim bulunmuyor ama he­men herkesin kartviziti ‘saç ekim uzmanı’ titrini taşıyor ki böyle bir uzmanlık alanı yok. Bunların çoğu hastane ameliyathane­lerinde uygulamalarını yapmıyorlar.

Yapanlara da denmiyor ki ameliyathaneye cerrah girer, uzman olmayan ameliyat yapamaz. Gezici hemşire grupları doktorlar tarafından hizmetleri ve yapa­cakları ameliyatları karşılığı kiralanmaktadırlar.

Saç Ekimi Antalya

Saç ekimi Bazı hukuksal vakalarda bilirkişi olunduğu vakit iddialara bakıldığında veya hükümler incelendiğinde sadece vakanın problemi üzerinde tartışıldığı, gerçekte o problemi doğuran etken üzerinde nedense durulmadığı görülmektedir. Bir çok hastane ve merkezler de ge­lecek ranta bakarak gelen ekibin etik ve yetkin olup olmadığıyla ilgilenmemektedir. Yaptırım ve caydırıcılık olmayınca herkes bu işin uzmanı oluyor ve iş şansa kalıyor.

 

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Tüp Bebek

Laboratuvarda ortamında hazırlanan stok mediumlarm koyulduğu polistrien kaplardır. Mediumlarm küçük hacimlere bölünerek saklanmasına yardımcı olur. Küçük boy (genellikle 25-30 cm2, olarak ifade edilir ve yaklaşık 50 ml. sıvı alır) hastaya kullanılacak mediumlarm hazırlanması amacıyla kullanılır. Tüp bebek inkübatöre koyulurken kapakları gevşetilebilmeli, buzdolabına koyulurken kapatılmalı, gevşememelidir. Flasklarm alacağı maksimum hacım ve ölçekleri üzerlerinde belirtilmiş olmalıdır.

Petri Kaplan

IVF laboratuvarlarmda petri kapları, folliküler aspiratta oosit aramak için, oosit ve embriyo kültüründe, dondurma, çözme yöntemlerinde, mikromanipülasyon uygulamalarında ve ICSI için hazırlanan tüp bebek sperm örneğinin hazırlanmasında kullanılır. Farklı boyları olan petri kapları laboratuvarm ter¬cihine ve tüketimine göre tüp bebek tedavisi sürekli bulundurulmalıdır.

OPUda oosit seçmek için genellikle lOcm. çapındaki petri kabı tercih edilir. OPU sırasında folliküler aspirat veya yıkama gebelik solüsyonunu içeren tüp bu petri kabı ve kapağına boşaltılarak önce çıplak gözle ve daha sonra da stereo mikroskopla incelenir.

Tüp bebek merkezleri şu anda üretilen ve kullanıma sunulan petri kapları arasından laboratuvar prosedürlerine göre seçim yapılmalıdır. Örneğin 6 cm. çapındaki petri kaplarında oosit ve embriyolar tercihe göre tek tek veya gruplar halinde medium damlacıkları içinde kültüre edilebilir. Hamilelik bu amaçla geliştirilen özel petri kaplarında (Embriyo GPS) oosit ve embriyolar kabın taban kısmındaki oyuklara tek tek yerleştirilmekte ve böylece gelişmeleri ayrı ayrı izlenebilmektedir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Saçsızlığın Tedavisi Saç Ekimi Ameliyatı

Saçsızlığın TedavisiKaza, yanık, yaralanma, ameliyat izleri veya komplikasyonları gibi nedenlere bağlı olarak saçlı deride değişik derecelerde eksilmeler olabilmektedir. Bunların şiddet derecelerine göre tedavileri tam ya da kısmi olarak yapılabilmektedir. Totale yakın kayıplarda ise tedavi şansı bulunmamaktadır. Tarımda çalışan kadınlarımızın patos denen makineye saçlarını kaptırarak bırakın saç kaybını, baş derisinin tamamını kaptırıp geldiklerini çok gördüm.

Yine sanayide diğer tip makinelere uzun saçların kaptırılmaları sonucu benzer saçlı deri kopmaları olabilir. Uygun ve zamanında yetkin bir mikrocerrahi merkezine ulaştırılabilmiş vakalarda kopan saçlı deri tekrar yerine dikilerek geri kazandırılabilir. Aksi takdirde kopan bölgeye ancak deri nakli yapılır ve hasta saçsız olarak yaşamını idame edecektir.

Ülkemizde küçük yaşta çocuklar annelerinin dibinde kızgın suyla haşlanma şeklinde yanarak ev kazalarına uğrayabilmektedirler. Erken yara tedavileri yaraların iyileşmesine yönelik yapılmakta, saç köklerine kadar derin yanıklar olmamışsa tam iyileşme sağlanabilmektedir. Saç kökleri hasar görmüş ise bu bölgelerde saç çıkmamaktadır. Saçlı deri defekti dediğimiz alanlar birkaç cm boyutlarında ise ve saçlı deri gevşek yapıda ise deri ilerletme yöntemiyle bu kısımların tedavileri basitçe sağlanabilir. Defekt büyüdükçe ilerletme tekniği yetersiz olmaya başlar. Bu durumlar da ya komşu saçlı deri altına balon yerleştirilerek buranın büyütülmesi ve bir süre sonra ilerletilerek kapatılması planlanır ya da birkaç seans sürecek saç ekimi operasyonları tasarlanır. Özellikle alın, şakak gibi kıyı defektlerinde saç ektirme tatminkar sonuçlar verebilir. Kanlanması azalmış, ince yanık skarlı deriler mikro mini saç greftlerini besleme yeterliliklerine sahiptir. Bu zeminde saç çıkma oranları kellik tedavisindeki gibi %90′larda olmasa da deri kalitesine göre % 50-80′ler aralığında olabilir. Genellikle sıklaştırma amacıyla seans tekrarı yararlı olur.

Benzer görüntü halk arasında saçkıran diye bilinen alopesia areata olgularında da karşımıza çıkar. Erken saçkıran olgularında bu şekilde cerrahi tedavi yapılmaz. Bu hastalığın seyri değişkendir. Erken yıllarda medikal tedavi destekli beklemek doğru bir yaklaşımdır.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Saç Dökülmesi

Saç ekimi nedir?Bazı yayınlarda ve sınıflamalarda sayıların yanında A harfi de görülür. Bu açıklığın önden arkaya dosdoğru gerilemesi an­lamındadır. Arada saçlı alan bulunmaz. Örneğin önden ve tepe­den açılma gösteren ama ortada bir kısım saçlı alan varlığında ‘A’ tanımlaması yapılmaz.

Tip 6 ve 7 açıklıklar ileri saçsızlık (advanced baldness) va­kaları olarak değerlendirilir. İleri saçsızlığa uğrayan hastaların tüm açıklıklarını kapatmak mümkün değildir. Bu kişilere bölge­sel planlamalar yapılarak kreatif ve estetik sonuçlar sağlanabi­lir. Saçsızlık dereceleri düşürülür. Ancak bize özgü bir karakter midir bilinmez birçok görüşme hastası böylesi çözümleri reddet­miş, ya hep ya hiç düsturuna bağlı kalmışlardır. Boş bir bardağı yarım dolu olanına tercih etmişlerdir.

Saç dökülmesi klasik hale gelen Norwood tipi saçsızlık sınıflandırması te­davi sonucunu öngörme açısından her zaman tam değerlendirme vermeyebilir. Özellikle internet yoluyla hasta konsültasyonların­da ilave özelliklerin bilinmesi de faydalı olacaktır. Woods’un ta­nımladığı şekliyle bald to donor ratio (BDR) çalışması açık alanın donor alana oranını kantitatif olarak saptarken, saç ekimi donor alandaki saçların sıklığı, kalınlığı veya inceliği, saç renginin kafa derisiyle yaptığı renk kontrastı ve alıcı alanda mevcut saçların varlığının derecesi veya yokluğu gibi kantitatif özellikler hastaların daha iyi değerlendirilmelerini, sonuçlar üzerindeki beklenti ve tatmin

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Saç Dökülmesinin Derecelendirilmesi ve Sınıflandırma Evrelendirme

Saç DökülmesiErkeklerde saç dökülmesinin derecelendirilmesi saç kaybı­nın boyutlarına göre yapılır. Genellikle kabul gören sistem Nor­wood sınıflandırması olarak bilinir (24). Artık internet kullanan hastalarımız bu sınıflandırmadan haberdar durumdalar. Ancak online konsültasyonlarda bilgi verirlerken ortalama bir veya iki derece hata yapıyorlar ve kendilerini daha saçlı bir sınıfta görme eğiliminde oluyorlar. Alında başlangıç derecesinde hafif bir geri­leme 1. derece kabul edilirken saç kaybı ilerledikçe derecelenme artar (şekil 1). En ileri evre tip 7 açılmadır (advanced baldness). Bunda kulak üstleri ve ensede birkaç cm yükseklikte saçlı alan çemberi kalmıştır.

Erkeklerde saç ekiminde genetik yatkınlık, hormonal etkilenme netice­sinde ve zamanla açıklık dereceleri ileriye doğru değişimler gösterir. Bu değişim tabiatıyla spontane, yani bir şey yapmadan geriye ya da başlangıca doğru olmaz. Tıbbi tedavi veya cerrahi tedavi şansı olursa geriye dönüş belli derecelerde sağlanabilir. Şu bilinmelidir ki her erkek tipi dökülme şekli bu gruplardan biri içine girmeyebilir. Bunlar da sınıflandırılamayan şekildeki dökülmeler olarak tanımlanabilir. Örneğin alın ön tarafında bir perçem, kakül gibi bir kalıcı adacık olabilir veya yine önde birkaç cm eninde kalıcı saç hattı gerisinde tepeye kadar hatta enseye doğru giden saçsız kalmış bireyler görürüz.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın